ประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศไทยฯ

6 มิ.ย.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.9 ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ

ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

6 มิ.ย.67 เวลา 10.45 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/ผบ.กกล.ตร.จชต.พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงค

ประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในส่วนของ ภ.๙ และ ศปก.ตร.สน.

๖ มิ.ย.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.สุริยา รัตนกาญจนพันธ์ ผบก.กค.ภ.๙ 

เปิดโครงการฝึกอบรม (ครู ข.) สำหรับการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจฯ

๕ มิ.ย.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม (ครู ข.

ร่วมปรึกษาหารือกับนายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 9 และคณะ

5 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.9 พร้อม จนท.ร่วมประชุมร่วมปรึกษาหารือกับนาย

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานโดยผิดกฎหมาย

5 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.9 พร้อม จนท.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน