!!! Live !!! จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

!!! Live !!! จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ช่วย

!!! Live !!!! จิตอาสาพาชม ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

!!! Live !!!! จิตอาสาพาชม ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ช่วยเป็นกำลังใจให้

!!! Live !!!! จิตอาสาพาเที่ยวศูนย์เกษตรทฤษฎีครบวงจร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

!!! Live !!!! จิตอาสาพาเที่ยวศูนย์เกษตรทฤษฎีครบวงจร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิ

จิตอาสาขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี ณ โรงเรียนวัดควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง วันพุธที่ 26 มิ.ย.67 เวลา 17.00-17.30 น.

!! Live !!! จิตอาสาขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี ณ โรงเรียนวัด… ดูเพิ่มเติมจิตอาสาขยายผลโครงการทหา

!!! Live !!! จิตอาสาพาชมแหล่งท่องเที่ยว“บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน” อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

!! Live !!! จิตอาสาพาชมแหล่งท่องเที่ยว“บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน” อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

วันนี้ 20 มิ.ย.67 เวลา 09.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ร่วมกิ