ร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

13 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเ

ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนใ

ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ

11 มิ.ย.67 เวลา 16.40 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤ

ประชุมศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ภ.9

10 มิ.ย.67 เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.ภรศักดิ์ นวนหนู ผทค.พิเศษ ตร./รอง ผอ.ศปนม.ภ.9 พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 4/67

10 มิ.ย.67 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 9