ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที 6”

4 เม.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/ผบ.กกล.ตร.จชต. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว สืบสา

ร่วมกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ละศิลอด ปี ฮ.ศ.1445 ณ สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

1 เม.ย.67 18.30 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎ