ประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ภ.๙ ประจำเดือน ม.ค.66 (ครั้งที่ 1/2567)

ประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ภ.๙ ประจำเดือน ม.ค.66 (ครั้งที่ 1/2567) เมื่อวันอังคาร ที่ 30 ม.ค