📣 6 เอกสารสำคัญหาย ทำใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความ

📣 6 เอกสารสำคัญหาย ทำใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความ

หากทำเอกสารสำคัญส่วนตัวสูญหาย ปัจจุบันไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว แต่ให้รีบไปดำเนินการตามสถานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบและทำเอกสารชิ้นใหม่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างในการกระทำความผิด หรือแอบอ้างสวมรอย โดยเอกสารที่สามารถทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความก่อน ได้แก่

1.สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้บัตรประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่ กรณีมอบอำนาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจด้วย

2.บัตรประชาชน ใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เพื่อขอทำใหม่

3.ใบอนุญาตขับขี่ ใช้บัตรประชาชน พร้อมสำเนาเพื่อขอทำใหม่

4.ป้ายทะเบียนรถ ใช้สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน หากติดไฟแนนซ์ต้องมีหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ เพื่อขอทำใหม่

5.บัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ใช้บัตรประชาชนเพื่อขอทำใหม่

6.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษีเพื่อขอทำใหม่

#เอกสารหาย
#ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า