โอนเงินผิดบัญชีต้องทำยังไง

💸📱โอนเงินผิดบัญชี ต้องทำยังไงต่อ?
.
📌โอนเงินผิดให้คนอื่น
1. เก็บหลักฐานการโอนที่โอนผิดบัญชี
สลิปโอนเงินที่แสดงข้อมูลทั้งหมด
นําเอกสารติดต่อสถานีตํารวจ เพื่อเอาใบแจ้งความบันทึกประจําวัน
2. ติดต่อธนาคารบัญชีของเราเอง
ธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนโดยตรง
ต่างธนาคาร ธนาคารจะติดต่อไปยังธนาคารของผู้รับโอน
3. ธนาคารจะแจ้งผลให้ทราบ
ธนาคารจะดึงเงินคืนให้ หากผู้รับคืนเงิน
หากไม่ยอมคืนหรือติดต่อไม่ได้ สามารถแจ้งความดําเนินคดีทางกฎหมายได้
.
📌คนอื่นโอนเงินผิดให้เรา
1. อย่ารีบร้อนโอนเงินคืน
หากมีคนโทรมาว่าโอนเงินผิด ให้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล วันที่โอน
เวลาโอน จํานวนเงิน ช่องทางการโอน
2. ตรวจสอบบัญชีของเรา
ถ้ามีเงินโอนผิดมาจริง ๆ ให้ติดต่อธนาคาร เพื่อทําการโอนเงินคืนเจ้าของ
.
.
👮🏻‍♂️หากไม่ยอมคืนเงิน‼ จะมีความผิดทางอาญา ข้อหายักยอกทรัพย์