แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
จังหวัดยะลา
“สระแก้ว” สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายในถ้ำมืดของวัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในถ้ำมืด ซึ่งน้ำในสระแก้วจะใสสะอาดและเย็น เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำมืด มักจะนำน้ำจากสระแก้วมาประพรมบนศีรษะ จังหวัดยะลาจะนำน้ำจากสระแก้ว ไปใช้ประกอบในพระราชพิธี ๆ อย่างต่อเนื่อง สถานที่เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พระอุโบสถวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา