แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
จังหวัดสงขลา
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตั้งอยู่บริเวณวัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะใหญ่ อำเกอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา อยู่ด้านทิศเหนือของวัดแหลมบ่อท่อ ห่างจากวัดประมาณ ๑๐๐ เมตร ติดกับทะเลสาบสงขลา บ่อน้ำแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า “บ่อทอง” หรือ “บ่อทรัพย์” และสิ่งที่แปลกคือ บ่อน้ำแห่งนี้ น้ำไม่เคยเหือดแห้ง มีตาน้ำผุดไหลออกมาตลอดเวลา มีความลึกและความกว้างประมาณ ๑ เมตร ชาวบ้านได้เอาตอไม้ ไม้หมากที่เป็นโพรงไปครอบสวมไว้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทำเป็นท่อ เพื่อป้องกันมีให้น้ำเอ่อล้นปากบ่อ จึงเป็นที่มาของคำว่า “บ่อท่อ” สถานที่เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา