แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
จังหวัดปัตตานี มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๔ แห่ง
๑. สระน้ำวังพลายบัว ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรี กว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร ลึกประมาณ ๒ เมตร ตามตำนานกล่าวว่ามีผู้พบเห็นช้างพลายที่แอ่งน้ำนี้ และช้างได้แสดงอภินิหารด้วยการล่องหนหายตัวไป จากนั้นมีดอกบัวผุดขึ้นในแอ่งน้ำ ก่อนจะจมหายในทันทีทันใด ชาวบ้านและทางราชการนับถือว่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ
๒. บ่อทองหรือบ่อช่างขุด ตั้งอยู่บนเขาช่องคุด ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ลักษณะเป็นบ่อน้ำในแผ่นหินขนาดใหญ่ ปากบ่อเป็นรูปตราอาร์ม ส่วนฐานหันไปทางทิศตะวันออก กว้างประมาณ ๑ ศอก ลึกประมาณ ๒ ศอก มีน้ำประมาณ ๓ คืบขังอยู่ตลอดปี ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้าง ชาวบ้านนับถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ และได้นำน้ำไปใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ ๆ
๓. บ่อไชย ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไชยใน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ลักษณะเป็นบ่อน้ำในแผ่นหินขนาดใหญ่เช่นเดียวกับบ่อทอง ขอบบ่อก่อด้วยอิฐมอญ สัณฐานกลม ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้าง ชาวบ้านนับถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และนิยมนำน้ำมาเสกเป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีสำคัญมาแต่โบราณ และได้นำน้ำไปใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ ๆ
๔. บ่อฤาษี ตั้งอยู่ที่โบราณสถานเขาฤาษี หมู่ที่ ๒ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ลักษณะเป็นบ่อน้ำซึ่งขุดลงไปในหิน กว้างประมาณ ๗๕ เซนติเมตร ลึกประมาณ ๒๕๐ เซนติเมตร ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้าง ชาวบ้านนับถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ และได้นำน้ำไปใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ ๆ
สถานที่เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
พระอุโบสถวัดวัดตานีนรสโมสร อำเภอเมืองปัตตานี
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน