เยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา

๖ มิ.ย.๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ เข้าเยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา