เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)

26 มิ.ย. 67 เวลา 19.00 น. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานของตำรวจจิตอาสา” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน.