เปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม หน่วยปฏิบัติการพิเศษ swat challenge 2024 ประจำปีงบประมาณ 2567

20 เม.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. (ประธาน)
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9/รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน
พ.ต.อ พรหมพัฒน สนิทศรี หน.สปพ.ศปก.ตร.สน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม หน่วยปฏิบัติการพิเศษ swat challenge 2024 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา