เปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงาน โครงการและการจัดทำคำของบประมาณทางยุทธวิธี

1 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงาน โครงการและการจัดทำคำของบประมาณทางยุทธวิธี สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของหน่วยระดับกองบังคับการ – สถานีตำรวจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.9/รอง หน.อกส.ศปก.สน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ชั้น2 อาคาร ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา