เปิดตำนาน “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ” หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะใหญ่ อำเกอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

🔴🛕เปิดตำนาน “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ”
หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะใหญ่ อำเกอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
.
🙏บ่อน้ำแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า “บ่อทอง” เนื่องจากมีการนิมิตเข้าฝันชาวบ้านว่า ในบ่อแห่งนี้มีทองคำเท่าแม่ขัน (ขันทองคำใบใหญ่) ใครอยากได้ก็ให้ไปเอาในคืนวันคี่ แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเอาทองไปแล้วจะเกิดแผลเปื่อยที่ร่างกายขนาดเท่ากับหอยและจะรักษาไม่หายต้องทรมานตนเองไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าที่จะไปเอาทองคำดังกล่าว ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เรียกบ่อน้ำแห่งนี้ว่า “บ่อทอง” หรือ “บ่อทรัพย์” และสิ่งที่แปลกอีกอย่าง คือ บ่อน้ำแห่งนี้ น้ำไม่เคยเหือดแห้ง มีตาน้ำผุดไหลออกมาตลอดเวลา มีความลึกและความกว้างประมาณ ๑ เมตร ชาวบ้านได้เอาตอไม้ ไม้หมากที่เป็นโพรงไปครอบสวมไว้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทำเป็นท่อ เพื่อป้องกันมิให้น้ำเอ่อล้นปากบ่อ จึงเป็นที่มาของคำว่า “บ่อท่อ”
.
📍ต่อมาชาวบ้านผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะก่อตั้งวัดจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “วัดแหลมบ่อท่อ” มาจนถึงปัจจุบัน