อเชิญชมการถ่ายทอดสด 🎦 พิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำ ๑๐๘ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อนำไปเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด 🎦
พิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำ ๑๐๘ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อนำไปเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
🗓 วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
🕑 เวลา ๑๔.๐๐ น.
📺 สามารถรับชมได้ทาง : NBT2HD
📻 สามารถรับฟังได้ทาง : RADIO THAILAND
🌐 Facebook Live : Live NBT2HD