อบรมชุดปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2567

29 พ.ค.67 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. พล.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9(ปส.)
พล.ต.ต. เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.9/หน.ฝอ.ศอ.ปส.ภ.9 โดยมี พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ข้าราชการบำนาญ คณะวิทยากรต้นแบบจาก ตร. พร้อมคณะ ทำการอบรมชุดปฏิบัติชุมชนยั่งยืนฯ ภ. 9โดยมีผู้เข้าร่วมอบประประกอบด้วย
-รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.9(รับผิดชอบงานยาเสพติด) -หน.สภ.ในสังกัด ภ.9 พร้อมชุดปฏิบัติการของ สภ. -จนท.ศอ.ปส.ของทุกหน่วยในสังกัด -ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง