วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 มิ.ย.67 เวลา 11.20 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.
พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งานและข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. นักเรียนนายสิบตำรวจ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา