ลงแถวพัฒนาทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศ

๑๒ มิ.ย.๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.๙ ลงแถวพัฒนาทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้า และรอบอาคาร ภ.๙