ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

๒ เม.ย.๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ เป็นตัวแทน ผบช.ภ.๙ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังบรรพตบุญเกียรติ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา