ร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

13 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทางโรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดเพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ณ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อ.เทพา จว.สงขลา