ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที 6

4 เม.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/ผบ.กกล.ตร.จชต. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที 6” เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี สร้างควาใรักสามัคคี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย ม.3 ต.นาหมอศรี อ.นาทวีจว.สงขลา โดยมี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน