ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอู่ตะเภาฯ

1 ก.ค.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.9 จิตอาสา 904 รหัส 3A-158
พ.ต.อ.บรรพต เดชมา รอง ผบก.สส.ภ.9 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-362 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.9 และข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอู่ตะเภา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ บริเวณริมคลองอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา (วัดเก่า) ม.8 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา