ภาชนะสำคัญในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ภาชนะสำคัญในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ขันสาคร
– ขันเนื้อโลหะทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว
– มีหูจับเป็นหัวสิงห์ พร้อมฝาปิด
– ยิงเลเซอร์ตรากระทรวงมหาดไทย ขนาด ๔ นิ้ว
– บรรจุน้้าได้ ๕ ลิตร
– น้้าหนัก ๔.๘ กิโลกรัม
ที่ตักน้ำ
– ที่ตักน้ำเนื้อโลหะทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว
– ด้ามจับ ยาว ๖ นิ้ว