พิธีเปิด และชมการสาธิตการฝึกฯหลักสูตรผู้ปฏิบัตหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)

๒๗ พ.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙/ผู้แทน ภ.๙
ร่วมพิธีเปิด และชมการสาธิตการฝึกฯหลักสูตรผู้ปฏิบัตหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ครูฝึกต้นแบบ ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๑ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี