ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลฯ

31 พ.ค.67 เวลา 10.00น. พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.9 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมตรวจติดตามประเมินผลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ตร.กำหนด ณ สภ.จะนะ จว.สงขลา