ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรม

๒๓ พ.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ พ.ต.อ.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ปานดำ รอง ผบก.กค.ภ.๙ พ.ต.อ.จักราวุธ บุญเรือง รอง ผบก.สส.ภ.๙ พร้อม จนท.ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ภู่สาระ ชั้น ๒ อาคาร ภ.๙