ประชุมเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 9

15 พ.ค.67 เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.9/รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน.
พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชุมเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 9 ตามนโยบาย ตร. ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี