ประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ตำรวจภูธรภาค 9 ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 25 ธ.ค.66 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ตำรวจภูธรภาค 9 ครั้งที่ 12/2566 โดยมี พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.9พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน ผบก./รอง ผบก. และหน.สถานี ในสังกัด ภ.9 เข้าร่วมฯ ต่อจากนั้นมอบเงินสนับสนุนในการดำเนินการตามโครงการบ้านปันสุข โดยมอบผ่าน ผบก.ในสังกัด ภ.9 เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ให้มีความสุข ให้มีที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา