ประชุมสัมมนาผู้บริหารตำรวจภูธรภาค 9 ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 28 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้บริหารตำรวจภูธรภาค 9 ครั้งที่ 11/2566 โดยมี พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.9 พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน และ หน.สถานี ในสังกัด ภ.9 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรณศิลป์ หอประชุม ภ.9