ประชุมปรึกษาหารือเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

๑๕ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๔๐ น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.๙ ต้อนรับและร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ภู่สาระ ชั้น ๒ อาคาร ภ.๙