ประชุมบริหาร ภ.๙ ประจำเดือน มี.ค.67 ครั้งที่ 3/2567

ประชุมบริหาร ภ.๙ ประจำเดือน มี.ค.67 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ก.พ.67 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา