ประชุมบริหารภาค 9 ครั้งที่ 6/2567

28 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ท.ภรศักดิ์ นวนหนู
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.9
พร้อม ผบก.แต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาค 9 และหัวหน้าสถานี หัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน ร่วมประชุมบริหารภาค 9 ครั้งที่ 6/2567
ณ ห้องประชุมรณศิลป์ ชั้น 2 อาคารหอประชุม ภ.9