ประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในส่วนของ ภ.๙ และ ศปก.ตร.สน. (warroom ๗ จว.)

๖ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙
พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สุชาติ สอิด รอง ผบก.กค.ภ.๙ พ.ต.อ.บริภัณฑ์ บริรักษ์ นวท.(สบ๕) ศพฐ.๙ พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.๙ ผกก./ผู้แทน ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในส่วนของ ภ.๙ และ ศปก.ตร.สน. (warroom ๗ จว.) โดยมี พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ย้อยนวล ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙