ประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในส่วนของ ภ.๙ และ ศปก.ตร.สน.

๖ มิ.ย.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.สุริยา รัตนกาญจนพันธ์ ผบก.กค.ภ.๙ พล.ต.ต.อนุราช จิตศีล ผบก.ศพฐ.๙ พ.ต.อ.อาคม บัวทอง รอง ผบก.อก.ภ.๙
ผกก./ผู้แทน ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในส่วนของ ภ.๙ และ ศปก.ตร.สน. (warroom ๗ จว.) โดยมี พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ย้อยนวล ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙