ประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในส่วนของ ภ.๙ และ ศปก.ตร.สน. (warroom ๗ จว.)

๑๗ เม.ย.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในส่วนของ ภ.๙ และ ศปก.ตร.สน. (warroom ๗ จว.) โดยมี
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙
พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙
พล.ต.ต.สุริยา รัตนกาญจนพันธ์ ผบก.กค.ภ.๙
พล.ต.ต.อนุราช จิตศีล ผบก.ศพฐ.๙
พ.ต.อ.อาคม บัวทอง รอง ผบก.อก.ภ.๙
ผกก./ผู้แทน ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ย้อยนวล ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙