ประชุมติดตามงาน บก.อก.ภ.๙

๑๗ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมติดตามงาน บก.อก.ภ.๙ โดยมี  พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ ถิระวุฒิ รอง ผบก.อก.ภ.๙
พร้อมด้วย จนท.ฝอ.๑ – ๖ ระดับสว.ขึ้นไป ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมย้อยนวล ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙