ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบเหลือจ่าย )

24 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภรศักดิ์ นวนหนู ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.9
พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง พร้อม จนท.ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบเหลือจ่าย ) ระบบทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.พัทลุง