ประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศไทยฯ

6 มิ.ย.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.9 ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศไทย
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา