ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของ ตร. ครั้งที่ 2/2567

10 มิ.ย.67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของ ตร. ครั้งที่ 2/2567 โดยมี พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมย้อยนวล ชั้น 3 อาคาร ภ.9