ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2567

25 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/ผบ.กกล.ตร.จชต.
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สมช. กทม. โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รอง นรม./ประธาน กบฉ. เป็นประธาน