ประชุมขับเคลื่อน ศปก.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

๑๓ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ พร้อม จนท.ร่วมประชุมขับเคลื่อน ศปก.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ โดยมี พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม บก.อก.ภ.๙ ชั้น ๒ อาคาร ภ.๙