“บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ” อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา กับงานพระราชพิธีสำคัญๆ ของไทย

🙏💛“บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ” อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
กับงานพระราชพิธีสำคัญๆ ของไทย
.
🙏ความเชื่อและแรงศรัทธาใน “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ”
หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ได้รับการพิจารณาเลือกให้เป็นบ่อน้ำหนึ่งเดียวของจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปประกอบพิธีสำคัญ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ของสำนักพระราชวัง และรัฐบาลหลายครั้ง อาทิ
.
📍ปี พ.ศ.๒๕๒๕ กรุงเทพมหานคร ครบรอบ ๒๐๐ ปี ทางรัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๒๐๐ ปี และได้อัญเชิญน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ประพรม ๔ มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาณาประชาราษฎร์
.
📍ปี พ.ศ.๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ทางรัฐบาลได้จัดงาน ฑีฆา ยุ โก โห ตุ มหาราชา และอัญเชิญน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเป็นน้ำพระพุทธมนต์ให้ในหลวงได้เสวยและสรงพระวรกายเพื่อความเป็นสิริมงคล
.
📍ปี พ.ศ.๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๐ พรรษา ทางรัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และอัญเชิญน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้ง
.
📍ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปร่วมพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)
.
📍ปี พ.ศ.๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระประชวร
ทางสำนักพระราชวังได้มีการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อไปร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกเป็นน้ำพระพุทธมนต์ ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้สรงพระพักตร์เสวยและชำระพระวรกาย เพื่อให้หายจากอาการพระประชวร
.
📍ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดสงขลาได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปร่วมพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์
.
📍ใน ๒๕๖๗ นี้ จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
.