บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

14 พ.ค. 67 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผบ.ศนต.จชต.
พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.ภ.จว.ยะลา
พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าและช่อดอกไม้แก่ ผอ.สทท.ยะลา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จว.ยะลา