ติดตามและตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ในการเลือก สว.

ติดตามและตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ในการเลือก สว. ได้ทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
– เว็บไซต์สำนักงาน กกต. จังหวัด
– เว็บไซต์ senator.ect.go.th
– แอปพลิเคชัน Smart Vote
– แอปพลิเคชัน Civic Education
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ สายด่วน 1444