ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” แอปเดียว เท่านั้น

4 ขั้นตอน ลงทะเบียน เตรียมความพร้อมรับเงินดิจิทัล สำหรับช่องทางการรับเงิน และใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะใช้แอปพลิเคชั่น ทางรัฐ
หากใครยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play📱
ขั้นตอนลงทะเบียนเงินดิจิทัล แอปทางรัฐ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ
2. เปิดแอปฯ ทางรัฐ แล้วเลือก สมัครสมาชิก
3. สแกนบัตรประชาชน และ ใบหน้าของผู้ใช้งาน
4. ระบุบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน
เงื่อนไข ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเงินดิจิทัล ผ่านแอปทางรัฐ
– อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67 (ต่อให้เด็กมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทขึ้นไป แม้จะเป็นเงินที่พ่อแม่ออมให้ลูกก็ตาม ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นผู้มีรายได้ อีกทั้งเกณฑ์เงินฝากในบัญชีระบุไว้ชัดเจนว่า หากเกิน 500,000 บาท ถูกตัดสิทธิ์)
– เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธ.ค.66 กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท หรือมีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาท
– เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาท รวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เช่น
บัญชีเงินฝากประจำ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัตรเงินฝาก
ใบรับเงินฝาก
เงินฝากกระแสรายวัน
ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสิน หุ้น พันธบัตร โดยนับวันสิ้นสุด 31 มี.ค.67
.
👮‍♂️หากพี่น้องประชาชนท่านใดตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ (เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น www.thaipoliceonline.go.th หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาสายด่วน 1441 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.