ตร.ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับข้าราชการตำรวจ

📍ตร.ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับข้าราชการตำรวจ
👉หากเข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เช่น
🟡เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
🟠มีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
🟢มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
📩ส่งปัญหา ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ มาได้ที่
police.informations2022@gmail.com