ตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยม
-มว.ฉก.นปพ.สปพ.กกล.ตร.จชต.11
-มว.ฉก.นปพ.สปพ.กกล.ตร.จชต.12
-มว.ฉก.นปพ.สปพ.กกล.ตร.จชต.14
26 มิ.ย.67 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน
ตรวจเยี่ยม
-มว.ฉก.นปพ.สปพ.กกล.ตร.จชต.11
-มว.ฉก.นปพ.สปพ.กกล.ตร.จชต.12
-มว.ฉก.นปพ.สปพ.กกล.ตร.จชต.14
พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย กำชับการเฝ้าระวังที่ตั้งและให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันที่ตั้ง อย่าประมาทต่อสถานการณ์ พร้อมมอบเงินค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของหน่วยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศปก.ตร.สน.