ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ พม. เปิดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อช่วยกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงไปได้

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ พม. เปิดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อช่วยกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงไปได้
.
ตามที่มีข้อมูลเรื่อง พม. เปิดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อช่วยกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงไปได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากกรณีประเด็นเรื่อง พม. เปิดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อช่วยกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงไปได้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า กระทรวง พม. ไม่มีหน่วยงานสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ สำนักงานอัยการสูงสุด (https://www3.ago.go.th/center/lawaid/)
.
ดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.m-society.go.th หรือ โทร. 1300
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กระทรวง พม. ไม่มีหน่วยงานสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)