ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หลังทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ ณ วัดทุกวัดในประเทศไทยและวัดไทยทุกวัดในต่างประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน